SHa SlangenHochstenbach architecten
BUREAU
 • joost slangen
 • Joost Slangen AvB
  tel: +(0)43 737 0 046
  mail: sh.arch@gmx.com • roel hochstenbach
 • ir. Roel Hochstenbach
  tel: +(0)43 737 00 46
  mail: sh.arch@gmx.com

SlangenHochstenbach architecten is sinds 2012 de voortzetting van het in 1983 opgerichte bureau Gulikers Architecten.
Na pensionering van de oprichter Hari Gulikers zijn de activiteiten van Gulikers Architecten overgedragen aan de twee senior architecten Joost Slangen en Roel Hochstenbach, beide meer dan 25 jaar werkzaam bij Gulikers Architecten. Hiermee is het behoud van de ontwerpvisie van het bureau gewaarborgd en wordt de expertisse gecontinueerd door SlangenHochstenbach architecten.

Onze opdrachtenportefeuille bevat zowel woningbouw als projecten in de utiliteitsbouw door heel Nederland. Daarnaast werken wij veelvuldig aan opgaven met betrekking tot transformatie, verbouwing en herontwikkeling van bestaand vastgoed. De rode draad in ons werk is de wens een herkenbare, kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te maken. Dat kan zijn in een landelijke of een stedelijke setting, in een nieuwbouwwijk of in beschermd stadsgezicht. Maar ook in een bestaand pand of in een bestaande (stedelijke) omgeving. Soms voor gemengd gebruik, soms met één bestemming. Voor één opdrachtgever of voor een samenwerkingsverband met uiteenlopende belangen.In onze ogen is ontwerpen onderzoeken, praten en veel luisteren. Vaak zijn onze schetsen een getekende weergave van de discussie en dienen als middel om randvoorwaarden, de wensen en de eisen scherp te krijgen. We waken ervoor om met een vooropgezet eindbeeld van start te gaan. Hierbij laten we ons liever meevoeren in het proces met alle krachten die daarin werken, op zoek naar de meest optimale oplossing voor alle betrokkenen. Naast de diverse digitale programma's waarmee we werken blijft de schetsrol een belangrijk gebruiksvoorwerp, gedachten zijn vaak sneller en krachtiger uitgebeeld met de hand.

bureau
 • bureau
 • bureau

Het is onze missie om onze expertise op ruimtelijk en bouwkundig vlak in te zetten voor ontwikkelingen die ingaan op de vraag van nu en vooral ook op de vraag van (over)morgen. Met respect en inlevingsvermogen voor de plek en zijn geschiedenis, voor de gebruikers en hun specifieke behoeftes, voor de economische haalbaarheid en voor het sociale, culturele en financiƫle rendement op langere termijn. We zijn een strategische partner voor ruimtelijke oplossingen.

Ons gerealiseerd werk kenmerkt zich door een getrapte beleving. In eerste instantie is er een heldere en vaak eenduidige visie van de opgave. Het gebouw is herkenbaar in zijn omgeving. Het kantoor, de school of de woningen zijn als zodanig te onderscheiden en leveren door hun vorm of materiaalgebruik een positieve meerwaarde aan de locatie. Verder inzoomend op het gebouw valt er steeds meer te ontdekken in detail, materiaal en kleurtoepassing. In het gebouw zijn functionaliteit en menselijke schaal met elkaar in evenwicht.

Het resultaat is meer dan de optelsom van de aantal bouwkundige onderdelen maar een totaalproduct dat samen met zijn omgeving voor gebruiker en passanten een aangenaam, duurzaam en zeer bruikbaar product is.apeldoorn