SHa SlangenHochstenbach architecten
NIEUWS
 • Renovatie 150 woningen Mariaberg
  Maastricht april 2020

 • Mariaberg
 • Mariaberg

De renovatie en verduurzaming van de woningen in de Maastrichtse wijk Mariaberg is nagenoeg voltooid.

Bij de aan de Brouwersweg en Ruttensingel gelegen woningen zijn, gezien hun monumentale status, in overleg met de monumentencommissie een deel van hun oorspronkelijke dakpannen teruggelegd. De gevels van de eerste verdieping van de overige woningen worden momenteel weer in hun oorspronkelijke witte kleur geschilderd.


Mariaberg
 • Verduurzaming Kasteel Wolfraathstraat
  Maastricht april 2019

 • Kast. Wolfraathstraat
 • Kast. Wolfraathstraat
 • Adviseur installaties:
  K+ adviesgroep
 • Adviseur geluidwering:
  Bremen bouwadviseurs
 • Adviseur brandveiligheid:
  GBB
 • (artist impressions
  Eric Clemens Archimatics)

Corporaties zoals Woonpunt staan voor de opgave een groot deel van hun woningvoorraad te moeten verduurzamen en geschikt te maken voor een nieuwe gebruikstermijn van 25 to 30 jaren.

De woonkwaliteit van de Maastrichtse wijk Nazareth wordt mede als gevolg van reeds uitgevoerde renovatie en nieuwbouw momenteel positief gewaardeerd. Deze positieve waardering heeft geleid tot het voornemen van Woonpunt om het appartementengebouw met 42 woningen aan de Kasteel Wolfraathstraat, gebouwd in 1973, nader te onderzoeken naar de mogelijkheden om de woonkwaliteit naar een toekomstbestendig en duurzaam nivo te brengen.

Uit onderzoek bleek dat de bouwtechnische toestand goed is en dat de indeling, oppervlakten van de woningen beantwoorden aan de huidige en toekomstige woonwensen van de beoogde doelgroep. De bouwfysische en installatietechnische condities zijn echter slecht.

Conform het 'Trias Energetica Principe' is er een verduurzamingsplan opgesteld en uitgewerkt waarvan de uitvoering medio 2019 zal starten. Ter beperking van het energieverbruik worden de buitenmuren, gevelopeningen en het dak maximaal geisoleerd. Rondom de bestaande gevels wordt een nieuwe hardschuim isolatielaag aangebracht. Hierop worden onderhoudsvrije baksteenstrips in warme rood-bruine tint aangebracht. Nieuwe kunststof kozijnen met triple glas en dakisolatie maken de thermische schil compleet. De energieopwekking gebeurt grotendeels door op het dak en tegen de gevels geplaatste PV panelen. Daarnaast wordt een warmtepomp toegepast.

Door de bestaande gevels volledig te voorzien van een nieuwe huid krijgt het gebouw een duidelijk homogeen, monolitische signatuur. Door de 'nieuwe' architectonische uitstraling neemt het gebouw een rustige en centrale positie in tussen de bestaande bebouwing van de directe omgeving.


Kasteel Wolfraathstraat
 • Renovatie 150 woningen Mariaberg
  Maastricht juni 2019

 • Mariaberg
 • (Krantenartikel: De Limburger 24 mei 2019)

Inmiddels is de renovatie en verduurzaming van de woningen in de wijk Mariaberg te Maastricht van gestart.

Aannemer Bas-bouw B.V. is medio juni gestart met de uitvoering van deze renovatie. De toepassing forse vlas-isolatie elementen maakte het noodzakelijk de bestaande gootdetaillering en de detaillering van de topgevels aan te passen. Gezien de monumentale status van een deel van de woningen is een nauw overleg met de dienst Cultureel Erfgoed van de gemeente Maastricht hiervoor een passende detaillering ontworpen. Daarnaast worden de oorspronkelijke architectonische details die bij een vorige renovatie verloren gingen terug gebracht.


Mariaberg
 • Ziekenhuisfarmacie Brocacef
  Venray februari 2019

 • Brocacef Venray
 • Brocacef Venray

De nieuwbouw van de bedrijfshuisvesting voor ziekenhuisfarmacie Brocacef nadert zijn voltooiing.

Na de start van de bouw in juli 2018 is inmiddels het bouwkundige onderdeel van de nieuw- en verbouw door de aannemer Aan de Stegge Twello zo goed als afgerond. Zonder dat het productieproces stil komt te vallen legt momenteel Bam Bouw en Techniek de laatste hand aan de installatieonderdelen van de cleanrooms en laboratoria.

De (groene) terreininrichting zal vervolgens het sluitstuk van dit bouwproject worden.


Brocacef Venray
 • Tender Leidsche Rijn Centrum Oost
  Utrecht april 2018

 • Leidsche Rijn Centrum Oost
 • Leidsche Rijn Centrum Oost
 • Leidsche Rijn Centrum Oost
 • Leidsche Rijn Centrum Oost
 • (artist impressions
  WAX Architectural Visualizations Den Haag)

Hurks Vastgoedontwikkeling heeft de tender voor de kavels I6 en H9 in het stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn Centrum Oost gewonnen. Voor deze tender maakte wij samen met het Eindhovense architectenbureau KOW een ontwerp voor 57 herenhuizen en 18 appartementen.

Het stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn Centrum van Jo Coenen vormt de schakel tussen de binnenstad van Utrecht aan de oostzijde en de Vinex-wijken aan de westzijde. De basis van het plan is een orthogonaal stratenpatroon met gesloten bouwblokken doorsneden door lanen, straten, boulevards en pleintjes.

De architectuur van de herenhuizen op beide kavels is zeer divers maar heeft een sterke samenhang door een klassieke opbouw met een hoge plint. Een sterk individuele benadering van iedere woning is kenmerkend voor de opbouw van de bouwblokken, de diversiteit van de panden wordt versterkt door de woningen met het ter plekke aanwezige oplopende maaiveld mee te laten springen. Een accent vormt het appartementengebouw aan de kop van het Carréplein met een commerciële functie op de begane grond.

Iedere woning heeft een verticale geleding met een klassieke opbouw van plint, lijf en kroon. Het opgaand werk bestaat uit gemetselde baksteen in roodbruine sortering met verschillende verbanden zoals: staand-, tegel-, blok-, of kettingverband. Specifieke detaillering zoals een diepe negge of de toepassing van vormstenen geeft ieder gevel een herkenbare verfijning. De plint wordt gemarkeerd door steenachtig materiaal in een op Belgische hardsteen geïnspireerde uitstraling. Erkers in twee lagen, balkons of loggia's versterken de plasticiteit van de gevels. De overgang van openbaar naar privé wordt op verschillende manieren vorm gegeven: in de Belgradrostraat met stadse voortuinen, aan de Laan van Sofia door een gemarkeerde stoepzone met bloembakken, bankjes en hekjes.

Een extra hoge begane grond laag van 4,50m geven de woning een extra stedelijke allure. Diverse indelingsvarianten van de eerste twee bouwlagen geven de woningen extra gebruiksmogelijkheden zoals thuiswerken of aan huisgebonden bedrijvigheid. Hierdoor ontstaat eveneens een bijdrage aan een levendig straatbeeld.

Naar verwachting gaan de woningen in het najaar 2018 in verkoop en wordt in het tweede kwartaal 2019 gestart met de bouw. Meer inlichtingen op www.lrco.nl

Leidsche Rijn Centrum Oost
 • Brocacef
  Venray maart 2018

 • Brocacef
 • Brocacef
 • Brocacef

Door de sterke groei van haar bedrijfsactiviteiten zag ziekenhuisfarmacie Brocacef zich genoodzaakt haar bestaande, door ons ontworpen bedrijfshuisvesting te Venray verder uit te breiden. Het naastgelegen perceel bood hiertoe voldoende mogelijkheden. Door Fortissimo Real Estate te Veghel werden wij benaderd om hiervoor een ontwerp te maken.

Middels een ca. 500m2 groot tussenlid waarin de nieuwe entree en diverse facilitaire voorzieningen zijn ondergebracht is een 2500m2 grote bedrijfshal gekoppeld aan de bestaande bedrijfshal. In deze bedrijfshal zijn diverse cleanrooms met magazijnen ondergebracht. Deze uitbreiding bood eveneens de mogelijkheid de in- en uitgaande goederen stromen alsmede het laden en lossen op adequate wijzen in de gewenste routing op te nemen.
In het tussenlid is de representatieve bezoekersentree opgenomen; voor de inmiddels fors gegroeide personeelsleden bevindt zich boven op dit bouwdeel een riant dakterras met aangrenzend een bedrijfskantine.

De positionering van de verschillende bouwvolumes ten opzichte van elkaar maakte het mogelijk om tegemoet te komen aan de wens van de investerende partij het gebouw in de toekomst functioneel te kunnen splitsen. Het voorste deel van de bedrijfshal wordt uitgevoerd in metselwerk afgestemd op het bestaande gebouw en kan in de toekomst als kantoorvleugel worden gebruikt. Dit gebouwdeel volgt de schuine lijn van het bestaande kantoor en versterkt hierdoor de onderlinge samenhang. Toepassing van terugliggende en uitstekende metselwerkvlakken geeft dit bouwdeel een verdere verfijning

De projectcoördinatie is in handen van MiBa te Asten, inmiddels is door de aannemer Aan De Stegge Twello met de uitvoering gestart.

Brocacef
 • Renovatie Albert Cuypstraat
  Heerlen maart 2018

 • Albert Cuypstraat

Een drietal appartementgebouwen uit de jaren '50 gelegen aan de Albert Cuypstraat te Heerlen worden door Woonpunt gerenoveerd.

Doelstelling van deze renovatie is om naast groot onderhoud de appartementen energiezuiniger te maken. Naast enkele bouwtechnische ingrepen worden van alle 60 woningen de kozijnen vernieuwd en voorzien van isolerende beglazing en krijgen de woningen een energiezuinig ventilatiesysteem. De daken, de gevels en de vloeren boven de bergingen worden geisoleerd, ook worden er PV-cellen geplaatst.
De renovatie omhelst tevens het renoveren van de balkons, de galerijen en de centrale verkeersruimten, het schoonmaken van het metselwerk en het uitvoeren van het benodigde schilderwerk.

Albert Cuypstraat
 • Renovatie 150 woningen Mariaberg
  Maastricht maart 2018

 • Mariaberg

Van uit de wens van woningstichting Woonpunt om haar woningenbestand van 150 woningen in de Maastrichtse wijk Mariaberg te verduurzamen maakte wij een ontwerp voor het aanbrengen van een fors isolatiepakket op de bestaande daken.

Hiertoe moesten de bestaande gootconstructies, dakkapelen en topgevels van deze beeldbepalende woningen uit de jaren '30 en '40 in overeensteming met hun voor die tijd karakteristiek detaillering worden aangepast. De toegepaste dakisolatie bestaat uit hoogwaardige, bio-based vlaselementen met een lage CO2 footprint. Daarnaast zijn deze elementen volledig Cradle-to-Cradle.
Ook worden de spouwmuren voorzien van isolatie en worden de kruipruimten volledig geisoleerd. Naast het schoonmaken van het gevelmetselwerk, het herstellen van het voegwerk, wordt het in het oorspronkelijke ontwerp aanwezige gevelschilderwerk weer terug aangebracht.

Mariaberg
 • Winkelpui Birkenstock
  Maastricht februari 2018

 • Birkenstock
 • (krantenartikel: De Limburger 10 april 2018)

Voor de firma Birkenstock ontwierpen wij voor het door ons eerder verbouwde winkelpand in de binnenstad van Maastricht een nieuwe winkelpui.

Overeenkomstige de richtlijnen van de Maastrichtse monumentencommissie hebben wij de wensen van Birkenstock vertaald naar ontwerp passende binnen de welstandsregels en context van de Maastrichtse binnenstad.

Birkenstock
 • Leidsche Rijn
  Utrecht december 2017

 • Leidsche Rijn
 • Leidsche Rijn

Met de onthulling van een gevelsteen op 13 december zijn de laatste 7 woningen in het Singelkwartier Grauwaart, Leidsche Rijn opgeleverd. In deze Utrechtse wijk zijn in totaal ca. 220 door ons ontworpen woningen door BPD Vastgoedontwikkeling gerealiseerd.

Het stedenbouwkundig plan van het bureau Ziegler|Branderhorst kenmerkt zich door lange statige rooilijn met herenhuizen aan de randen. De architectuur is geinspireerd op de vroeg 20e eeuwse stadssingels en kent een sterke samenhang. De korrel van de architectonische eenheden is bewust klein gehouden en telt maximaal vier woningen. De woningen onderscheiden zich door verschil in tint van baksteen, raamindelingen, daklijsten en de toepassing van resalieten . De consequente toepassing van deze stijlkenmerken geeft het Singelkwartier een sterke, evenwichtige identiteit

Leidsche Rijn
 • Deuteren
  s'-Hertogenbosch februari 2017

 • Deuteren
 • Deuteren
 • Deuteren
 • (artist impressions studioTEUN! Den Haag)

In de wijk Deuteren s'-Hertogenbosch, gelegen nabij het Jeroen Bosch Ziekenhuis realiseert Moeskops' Bouwbedrijf 33 grondgebonden woningen. Dit plan is de voortzetting van een eerder door ons ontworpen en inmiddels voltooid deel in deze wijk. Deuteren wordt momenteel grotendeels geherstructureerd en gemoderniseerd. In nauwe samenwerking tussen Moeskops' Bouwbedrijf en Brabant-Wonen wordt voorzien in de verbetering van de woonkwaliteit en infrastructuur.

Het ontwerp omvat een grote verscheidenheid aan woningtypes. In het hart van het gebied bevinden zich een aantal stadswoningen en bungalows met in de aangrenzende straten vrijstaand geschakelde woningen en twee-onder-een kap woningen. Daarnaast komen er aan de Oude Vlijmenseweg 6 twee-onder-een kapwoningen die in hun verschijningsvorm zijn afgestemd op de in deze straat voorkomende bestaande woningen.

Alle woningen in het plan "Natuurlijk Deuteren" zijn momenteel in verkoop - www.natuurlijkdeuteren.nl

Deuteren