SHa SlangenHochstenbach architecten
BUREAU
  • joost slangen
  • Joost Slangen AvB
    mail: sh.arch@gmx.com  • roel hochstenbach
  • ir. Roel Hochstenbach
    mail: sh.arch@gmx.com

SlangenHochstenbach architectenis sinds 2012 de voortzetting van het in 1983 opgerichte bureau Gulikers Architecten.
Na pensionering van de oprichter Hari Gulikers zijn de activiteiten van Gulikers Architecten overgedragen aan de twee senior architecten Joost Slangen en Roel Hochstenbach, beide meer dan 25 jaar werkzaam bij Gulikers Architecten. Hiermee is het behoud van de ontwerpvisie van het bureau gewaarborgd en wordt de expertisse gecontinueerd door SlangenHochstenbach architecten.

Onze opdrachtenportefeuille bevat zowel woningbouw als projecten in de utiliteitsbouw door heel Nederland. Daarnaast werken wij veelvuldig aan opgaven met betrekking tot transformatie, verbouwing en herontwikkeling van bestaand vastgoed. De rode draad in ons werk is de wens een herkenbare, kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te maken. Dat kan zijn in een landelijke of een stedelijke setting, in een nieuwbouwwijk of in beschermd stadsgezicht. Maar ook in een bestaand pand of in een bestaande (stedelijke) omgeving. Soms voor gemengd gebruik, soms met één bestemming. Voor één opdrachtgever of voor een samenwerkingsverband met uiteenlopende belangen. (meer...)


bureau